Klíčové články z vědeckých časopisů pro smysluplný výzkum

Tato ceněná kolekce od American Psychological Association (APA) poskytuje přístup k celému spektru výzkumu v oblasti duševního zdraví, behaviorálních a společenských věd.

APA PsycArticles zahrnuje aktuální časopisy i historický obsah starší více než sto let. Databáze je nepostradatelným zdrojem informací pro vědce, lékaře, pedagogy a studenty. Je nezbytnou součástí informačních zdrojů každé akademické knihovny. Databáze obsahuje:

  • Veškeré odborné časopisy z produkce APA
  • Časopisy Canadian Psychological Association a Hogrefe Publishing Group
  • Pokrytí většiny časopisů od prvního čísla
  • Články ve formátech PDF nebo HTML pro snadnou navigaci a stahování

Přístup k nejnovějšímu vysoce kvalitnímu výzkumu

APA PsycArticles vám zajistí přístup k aktuálním plnotextovým článkům od renomovaných vědců z psychologie, behaviorálních a společenských věd. Získáte přístup k odborným informacím, které jsou pro výzkum zásadní.

Ucelená kolekce časopisů APA

APA PsycArticles zajišťuje u celé řady časopisů zpětné pokrytí až k prvnímu vydání. Uživatelé tak mají k dispozici úplný přístup k výzkumu v konkrétních oblastech.

Vysoký vědecký standard

Každý článek prochází procesem peer-review hodnocení, na který dohlížejí zkušení editoři z APA.

Rozsáhlé pokrytí

APA PsycArticles nabízí přístup k úplnému elektronickému katalogu recenzovaných časopisů APA. Vědci tak mají k dispozici informace o více než jednom století výzkumu v této oblasti. Databáze se aktualizuje dvakrát do týdne. Nejnovější články jsou vždy na prvním místě, čímž je zajištěný snadný přístup k novému obsahu.

Vysoce kvalitní obsah

Prestiž a čtenost časopisů APA se odráží ve skutečnosti, že 70 % časopisů APA obdrželo 2013 ISI Impact Factors®. Řada z těchto časopisů je navíc zařazena v top desítce oborových kategorií Social Sciences and Science. APA poskytuje špičkový vědecký a výzkumný obsah od roku 1894.

Respekt a důvěra k APA

Editoři časopisů APA patří k nejuznávanějším vědcům v oblasti společenských věd. Náročné výběrové řízení probíhá pod vedením APA Publications & Communications Board. APA má propracovaný systém peer review hodnocení. Účastní se programu CrossRef CrossCheck na ochranu proti plagiátorství.