Klíčové články z vědeckých časopisů pro smysluplný výzkum

Tato ceněná sbírka American Psychological Association (APA) poskytuje přístup k celému spektru studií v oboru - včetně špičkového výzkumu předních vědců až po historické základy behaviorálních a sociálních věd.

APA PsycArticles zahrnuje aktuální časopisy i historický obsah starší více než sto let. Databáze je nepostradatelným zdrojem informací pro vědce, lékaře, pedagogy a studenty. Je nezbytnou součástí informačních zdrojů každé akademické knihovny. Databáze obsahuje:

  • Všechny odborné časopisy vydávané APA
  • Časopisy vydávané Canadian Psychological Association a Hogrefe Publishing Group
  • Pokrytí většiny časopisů od prvního čísla
  • Články ve formátech PDF nebo HTML pro snadnou navigaci a stahování

Přístup k nejnovějšímu vysoce kvalitnímu výzkumu

APA PsycArticles vám zajistí přístup k aktuálním plnotextovým článkům od renomovaných vědců z psychologie, behaviorálních a společenských věd. Seznamte se s nejnovějšími vědeckými poznatky, které ovlivní váš výzkum.

Ucelená kolekce časopisů APA

APA PsycArticles zajišťuje u celé řady časopisů zpětné pokrytí až k prvnímu vydání. Uživatelé tak mají k dispozici úplný přístup k výzkumu v konkrétních oblastech.

Vysoký vědecký standard

Aby byla zajištěna nejvyšší kvalita vědeckých standardů, prochází každý článek v časopise pečlivým recenzním řízením, na které dohlížejí renomovaní redaktoři časopisu APA.

Komplexní a aktuální pokrytí

APA PsycArticles nabízí přístup ke kompletnímu elektronickému katalogu recenzovaných časopisů APA a umožňuje výzkumníkům prozkoumat více než století důvěryhodného výzkumu v celé kolekci. Databáze se aktualizuje dvakrát do týdne. Nejnovější články jsou vždy na prvním místě, čímž je zajištěný snadný přístup k novému obsahu.

Vysoce kvalitní obsah

Vysoký respekt a široké využívání časopisů APA se odráží ve skutečnosti, že 70 % časopisů APA získalo v roce 2013 ISI Impact Factor®. Řada z těchto časopisů je navíc zařazena v top desítce oborových kategorií Social Sciences and Science. APA poskytuje špičkový vědecký a výzkumný obsah od roku 1894.

Respektovaný a autoritativní zdroj

Redaktoři časopisů APA patří mezi nejuznávanější odborníky a vědce v oblasti společenských věd a každý z nich je vybírán ve velmi konkurenčním procesu, který řídí prestižní APA Publications & Communications Board. APA provádí pečlivé recenzní řízení a účastní se také programu CrossRef CrossCheck, který chrání před plagiátorstvím.