Bohatý zdroj informací

Anthropological Index Online, vydávaný Královským antropologickým institutem, obsahuje informace z širokého geografického rozsahu, s důrazem na Společenství národů a Afriku, ale také na východní Evropu, Ameriku, Asii, Australasii a Tichomoří. Pokrývá více než 1 700 etnických a jazykových skupin.

Předmětové pokrytí:

 • Antropologie
 • Archeologie
 • Biologická antropologie
 • Ekonomika
 • Etnologie
 • Folklór
 • Evoluce
 • Lingvistika
 • Kultura
 • Medicína
 • Muzejní studia
 • Primatologie
 • Psychologie
 • Religionistika
 • Sociologická antropologie
 • Vizuální studia
 • Zooarcheologie