Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Humanities Source Ultimate: $306,742.18
Humanities Source: $242,689.93
Humanities International Complete: $226,022.36
Humanities Full Text: $19,729.85

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Humanities Source Ultimate zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 798 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Nejvyšší kvalita výzkumných databází z humanitních oborů na světě - mezinárodní pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 38
Kanada: 56
Střední a východní Evropa: 218
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 13
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 42
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 114
Itálie a italské Švýcarsko: 56
Japonsko: 19
Latinská Amerika a Karibik: 64
Blízký východ a severní Afrika: 89
Nizozemsko a Flandry: 70
Severské země: 34
Portugalsko: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 46
Španělsko: 50
Subsaharská Afrika: 31
Spojené království a Irsko: 292
USA: 519
Austrálie a Nový Zéland: 21
Kanada: 28
Střední a východní Evropa: 62
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 8
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 6
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 38
Itálie a italské Švýcarsko: 14
Japonsko: 5
Latinská Amerika a Karibik: 26
Blízký východ a severní Afrika: 24
Nizozemsko a Flandry: 40
Severské země: 11
Portugalsko: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 15
Subsaharská Afrika: 13
Spojené království a Irsko: 220
USA: 421
Austrálie a Nový Zéland: 16
Kanada: 24
Střední a východní Evropa: 43
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 34
Itálie a italské Švýcarsko: 6
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 20
Blízký východ a severní Afrika: 20
Nizozemsko a Flandry: 39
Severské země: 9
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 13
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 12
Spojené království a Irsko: 194
USA: 332
Austrálie a Nový Zéland: 1
Kanada: 4
Střední a východní Evropa: 3
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 5
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 0
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 12
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 2
Blízký východ a severní Afrika: 0
Nizozemsko a Flandry: 0
Severské země: 1
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 1
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 0
Spojené království a Irsko: 22
USA: 130

Jedinečné časopisy v plném textu

Humanities Source Ultimate zahrnuje 1 415 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Humanities Source Ultimate obsahuje 779 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

Humanities Source Ultimate zahrnuje 2 629 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 256 z nich je recenzováno.

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Předmětové pokrytí:

 • Památky
 • Archeologie
 • Regionální vědy
 • Klasická studie
 • Kritická teorie
 • Folklór
 • Kultura
 • Lingvistika
 • Literární a sociální kritika
 • Literatura
 • Múzická umění
 • Náboženství a teologie
 • Vizuální umění