Humanitní obory

Odborné databáze

America: History and Life with Full Text   ·  Plný text

America: History and Life with Full Text je kompletní rešeršní databáze o historii a kultuře Spojených států a Kanady od pravěku až po současnost. Databáze zahrnuje stovky časopisů a knih z historie. V databázi je možné vyhledávat dle časových období.

Anthropology Plus

Tento zdroj je kompilací databází Anthropological Index Online a Anthropological Literature a představuje rozsáhlý soupis bibliografických materiálů z oblasti antropologie, archeologie a souvisejícího interdisciplinárního výzkumu.

Communication Source   ·  Plný text

Communication Source je nejobsáhlejší plnotextová výzkumná databáze pro komunikační studia. Nabízí stovky špičkových komunikačních časopisů, magazínů a dalších zdrojů pokrývajících všechny související obory, včetně mediálních studií, lingvistiky, patologie řeči, rétoriky a diskurzu.

Film & Television Literature Index with Full Text   ·  Plný text

Film & Television Literature Index with Full Text je vynikajícím zdrojem informací pro studenty, vědce a akademiky se zaměřením na filmovou a televizní produkci. Obsahuje nejrozsáhlejší oborovou kolekci odborných a populárně-naučných časopisů v plném textu.

Historical Abstracts with Full Text   ·  Plný text

Historical Abstracts with Full Text je plnotextová databáze se zaměřením na světové dějiny (s výjimkou USA a Kanady) od 15. století do současnosti. Databáze zahrnuje stovky časopisů a knih z historie. Umožňuje vyhledávání dle konkrétního časového období.

Humanities Full Text   ·  Plný text

Tato databáze poskytuje abstrakty a podrobnou bibliografickou indexaci nezjznámějších vědeckých zdrojů z oblasti humanitních věd a také specializovaných časopisů.

Humanities International Complete   ·  Plný text

Tato databáze poskytuje plné texty časopisů, knih a dalších zdrojů informací v humanitních oborech z celého světa. Obsahuje všechny záznamy Humanities International Index a zároveň jedinečný plnotextový obsah, který v jiné databázi nenajdete.

Humanities International Index

Tato databáze poskytuje cover-to-cover indexaci a abstrakty časopisů, knih a dalších důležitých referencí v humanitních oborech.

Humanities Source   ·  Plný text

Humanities Source je cenná plnotextová databáze pokrývající literární, odborné a tvůrčí myšlení. Poskytuje plné texty, bibliografické záznamy a abstrakty k předním informačních zdrojů v humanitních oborech.

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text   ·  Plný text

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, jeden z nejbohatších a nejobsáhlejších plnotextových zdrojů vědeckého hudebního výzkumu, nabízí kromě metadat a abstraktů, které sestavil a napsal globální tým odborníků na danou problematiku, také fulltextové vyhledávání a procházení celého textu (cover-to-cover).

MLA International Bibliography

Bibliografie od Modern Language Association (MLA) poskytuje výzkumníkům více než 3 miliony referencí z časopiseckých článků, knih, knižních kapitol, disertací, edic a překladů publikovaných od konce 19. století do současnosti.