Business Source Ultimate

Video

Toto video zmiňuje špičkový obsah Business Source Ultimate pro studenty ekonomie, včetně několika nejlepších časopisů FT50, obchodních videí a obsahu mezinárodních časopisů. Komplexní obsah kromě časopisů zahrnuje SWOT analýzy, zprávy o odvětvích a zemích, zprávy o trhu a jedinečné informace o společnostech.

Přepis | Ke stažení

Business Source Ultimate

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/business-source-ultimate

Business Source Ultimate

Co z něj dělá nejlepší obchodní zdroj?

Nabízí více plných textů z předních ekonomických časopisů, například z těch, které jsou na seznamu FT50 - nejlépe hodnocených časopisů Financial Times.

Snadno zjistíte, že Business Source Ultimate nabízí lepší pokrytí než ABI/Inform.

Studenti mají také přístup k případovým studiím, analýzám SWOT, zprávám o zemích, zprávám o trhu, zprávám o odvětví a informacím o společnostech, aby doplnili svůj výzkum.

Videa doplňují kontext výzkumu a Business Source Ultimate obsahuje více než 66 000 videí z oblasti obchodu a ekonomie a 75 000 videí Associated Press.

Nabízí obsah před tiskem, který je aktuální, a tisíce mezinárodních časopisů, které poskytují globální kontext.

Jsou pokryty stovky témat, včetně účetnictví, bankovnictví, řízení lidských zdrojů, řízení informačních systémů, marketingu a regionálního podnikání.

Jedinečná funkce Company View poskytuje záznamy informací o společnostech, business popisy, historii společností, biografie vedoucích pracovníků, rozhovory a další.

Nejkvalitnější předmětová indexace sestavená odborníky na danou problematiku a možnost vyhledávání citovaných odkazů pomáhají výzkumným pracovníkům v oblasti podnikání najít přesně to, co hledají.

Business Source Ultimate zlepšuje přístup ke zdrojům s otevřeným přístupem tím, že zahrnuje více než 1 000 aktivních globálních časopisů s otevřeným přístupem.

Business Source Ultimate...Nejlepší ekonomická databáze pro dokonalý obchodní průzkum.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.