Active Full-Text, Non-Open Access Journal Retail Value (USD)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

FT50 저널에 대한 활성 전문

그만큼 파이낸셜 타임즈 MBA, EMBA, 온라인 MBA 프로그램을 제공하는 경영대학원의 연간 순위를 발표합니다. 이 순위에는 50개 학술 및 실무 저널에 출판된 교수 간행물 수를 기반으로 한 연구 점수가 포함됩니다. FT50 저널 목록 . 다음은 FT50 저널 목록 전체에서 Business Source Ultimate를 ABI/INFORM Collection과 비교하는 방법입니다.

활성 전문
둘 다
ABI 또는 BSU
둘다
ABI 및 BSU
ABI 고유의
(BSU에는 없음)
BSU만의 독특한
(ABI에는 없음)
10 4 1 35

Open Access(OA) 저널 포함

Business Source Ultimate에는 오픈 액세스(OA) 저널에 대한 엄격한 큐레이션 및 색인화가 포함되어 있으며, 그 결과 1,722개의 활성 글로벌 OA 저널 컬렉션이 증가했습니다.이러한 Open Access(OA) 저널은 품질 검증 절차를 밟은 뒤, 고품질의 색인 작업 및 원문(Full Text)으로 연결까지 지원됩니다.  

참고: EBSCOhost 데이터베이스 및 EBSCO 검색 서비스 다른 어떤 온라인 플랫폼보다 DOAJ에 대한 추천을 훨씬 더 많이 생성합니다. .

비즈니스 연구의 새로운 기준

Active Full-Text Journals by Country/Region
호주 및 뉴질랜드
캐나다
중부 및 동부 유럽
중국, 홍콩, 대만
프랑스, 벨기에
독일, 오스트리아 및 스위스
이탈리아 및 스위스
일본
대한민국
라틴 아메리카 및 카리브해
중동 및 북아프리카
네덜란드 및 플랜더스
북유럽 국가
남아시아 및 동남아시아
스페인
사하라 사막 이남 아프리카
영국 및 아일랜드
미국
호주 및 뉴질랜드: 75
캐나다: 73
중부 및 동부 유럽: 255
중국, 홍콩, 대만: 47
프랑스, 벨기에: 174
독일, 오스트리아 및 스위스: 368
이탈리아 및 스위스: 28
일본: 44
대한민국: 9
라틴 아메리카 및 카리브해: 140
중동 및 북아프리카: 189
네덜란드 및 플랜더스: 35
북유럽 국가: 24
남아시아 및 동남아시아: 286
스페인: 42
사하라 사막 이남 아프리카: 54
영국 및 아일랜드: 568
미국: 1,065
호주 및 뉴질랜드: 28
캐나다: 25
중부 및 동부 유럽: 98
중국, 홍콩, 대만: 10
프랑스, 벨기에: 34
독일, 오스트리아 및 스위스: 125
이탈리아 및 스위스: 4
일본: 1
대한민국: 3
라틴 아메리카 및 카리브해: 50
중동 및 북아프리카: 35
네덜란드 및 플랜더스: 18
북유럽 국가: 12
남아시아 및 동남아시아: 71
스페인: 9
사하라 사막 이남 아프리카: 9
영국 및 아일랜드: 423
미국: 758
호주 및 뉴질랜드: 8
캐나다: 12
중부 및 동부 유럽: 23
중국, 홍콩, 대만: 2
프랑스, 벨기에: 9
독일, 오스트리아 및 스위스: 39
이탈리아 및 스위스: 1
일본: 0
대한민국: 1
라틴 아메리카 및 카리브해: 10
중동 및 북아프리카: 6
네덜란드 및 플랜더스: 14
북유럽 국가: 3
남아시아 및 동남아시아: 52
스페인: 1
사하라 사막 이남 아프리카: 3
영국 및 아일랜드: 318
미국: 463
호주 및 뉴질랜드: 4
캐나다: 3
중부 및 동부 유럽: 4
중국, 홍콩, 대만: 1
프랑스, 벨기에: 5
독일, 오스트리아 및 스위스: 17
이탈리아 및 스위스: 1
일본: 0
대한민국: 1
라틴 아메리카 및 카리브해: 4
중동 및 북아프리카: 1
네덜란드 및 플랜더스: 6
북유럽 국가: 0
남아시아 및 동남아시아: 42
스페인: 1
사하라 사막 이남 아프리카: 2
영국 및 아일랜드: 147
미국: 256

비즈니스 포커스 비저널 컨텐츠 수록

Full-Text Non-Journal Content
사례 연구 – 비즈니스 분야
기업 정보 및 레코드
컨퍼런스 자료집
국가 경제 보고서
산업 보고서
인터뷰 – 비즈니스 분야 임원 및 분석 전문가
시장 조사 보고서
SWOT 분석
동영상 - Associated Press(AP 통신) 제공
비디오 – 비즈니스 및 경제
Videos – Academy of Management
작업 서류 – 비즈니스
사례 연구 – 비즈니스 분야: 14,837
기업 정보 및 레코드: 1,178,500+
컨퍼런스 자료집: 148
국가 경제 보고서: 1,188
산업 보고서: 8,812
인터뷰 – 비즈니스 분야 임원 및 분석 전문가: 12,063
시장 조사 보고서: 2,411
SWOT 분석: 5,650
동영상 - Associated Press(AP 통신) 제공: 75,000+
비디오 – 비즈니스 및 경제: 66,000+
Videos – Academy of Management: 111
작업 서류 – 비즈니스: 9,972

Ahead of Print

Business Source Ultimate에는 아직 발행되지 않은 주요 출판사의 저널을 온라인에서 선공개하는 Ahead of Print 콘텐츠가 포함되어 있습니다.  

Searchable Cited References

Business Source Ultimate에는 검색 가능한 인용 참고문헌이 포함된 1,310개의 저널이 포함되어 있습니다.

The Highest Quality Subject Indexing 

엡스코는 모든 주제 분야와 유명 해외 출판사를 아우르는 색인 전문가가 선별한 최고의 통제 어휘를 보유하고 있습니다.

또한, ESP(Enhanced Subject Precision) 매핑을 통해 정보에 대한 장벽을 허물고 자연어를 포함한 콘텐츠를 제공해 이용자에게 맞는 학술 정보를 제공합니다.   

엡스코 제공 데이터베이스는 30개 이상의 언어로 된 주제 액세스 포인트를 통해 텍스트 및 시각적 주제 탐색 및 정보 활용 능력 교육을 통해 모든 학습 유형을 지원합니다.자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요. .

Business Source Ultimate에는 4,323개의 활성 색인 및 추상 저널이 포함되어 있습니다. 그 중 3,122개가 동료 검토를 거쳤습니다.

Podívejte se, co o Business Source Ultimate říkají další knihovníci.

Ahead of Print

Business Source Ultimate obsahuje vybrané tituly klíčových vydavatelů, které jsou k dispozici dříve než v tištěném vydání.  

Vyhledatelné citované odkazy

Business Source Ultimate obsahuje 1 310 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Ultimate zahrnuje 4 373 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 3 175 z nich je recenzováno.