มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันจาก FT50

The Financial Times เผยแพร่การจัดอันดับประจำปีของสถาบันด้านธุรกิจที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, EMBA และ MBA ออนไลน์ การจัดอันดับเหล่านี้รวมถึงคะแนนการวิจัย ซึ่งอิงตามจำนวนสิ่งพิมพ์ของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสูง 50 ฉบับซึ่งเรียกว่าFT50 journal list นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Business Source Ultimate กับ ABI/INFORM Collection ใน FT50:

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีเฉพาะใน ABI
(ไม่มีใน BSU)
มีเฉพาะใน BSU
(ไม่มีใน ABI)
9 4 2 35

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Ultimate รวมถึงการดูแลจัดการที่เข้มงวดและ การจัดทำดัชนี ของวารสาร open access (OA) ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นถึง 1,789 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

NOTE: EBSCOhost databases and EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจที่คุณภาพดีที่สุดในโลก—ในที่นี้มีการขยายเนื้อหาสู่ระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 75
Canada: 73
Central & Eastern Europe: 255
China, Hong Kong & Taiwan: 47
France, French Belgium & Romandy: 174
Germany, Austria & German Switzerland: 368
Italy & Italian Switzerland: 28
Japan: 44
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 140
Middle East & North Africa: 189
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 24
South Asia & Southeast Asia: 286
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 54
United Kingdom & Ireland: 568
United States: 1,065
Australia & New Zealand: 28
Canada: 25
Central & Eastern Europe: 98
China, Hong Kong & Taiwan: 10
France, French Belgium & Romandy: 34
Germany, Austria & German Switzerland: 125
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 50
Middle East & North Africa: 35
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 423
United States: 758
Australia & New Zealand: 8
Canada: 12
Central & Eastern Europe: 23
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 39
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 10
Middle East & North Africa: 6
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 52
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 318
United States: 463
Australia & New Zealand: 4
Canada: 3
Central & Eastern Europe: 4
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 17
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 147
United States: 256

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ใช่วารสารจำนวนมากที่สุด จากฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจทั้งหมด

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์)
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
Videos – Academy of Management
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 14,837
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 1,178,500+
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 148
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 1,188
รายงานอุตสาหกรรม : 14,624
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์): 12,063
รายงานการวิจัยตลาด : 2,411
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,650
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์: 66,000+
Videos – Academy of Management: 111
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 9,972

คอลเลกชันวิดีโอธุรกิจ

ด้วยคอลเลกชันวิดีโอที่สำคัญสามคอลเลกชั่น Business Source Ultimate นำเสนอวิธีการที่หลากหลายแก่นักวิจัยในการรวบรวมเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครเพื่อเสริมข้อมูลที่พบในบทความในวารสาร นักเรียนสามารถเข้าถึงคอลเลกชันวิดีโอใหม่ 111 รายการจาก Academy of Management รวมถึงวิดีโอ Business & Economics หลายพันรายการ รวมถึงวิดีโอที่เกี่ยวข้องจาก Associated Press

Quote

Business Source Ultimate ช่วยให้นักเรียนค้นหาบทความวารสารธุรกิจเชิงวิชาการได้รวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ และช่วยให้เข้าถึงได้ดีที่สุด รีวิวธุรกิจของฮาร์วาร์ด .

Business Librarian, University in California

ดูว่าบรรณารักษ์คนอื่นๆ พูดอย่างไรเกี่ยวกับ Business Source Ultimate .

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Ultimate นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,310 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Ultimate ประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 4,373 ฉบับ มีผู้ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3,175 ราย