มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,173,433.43
Business Source Complete: $914,694.46
Business Source Premier: $667,562.53
Business Source Elite: $325,884.09

ยอดรวมข้างต้นไม่รวมมูลค่าการขายปลีกของเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่วารสาร ในแต่ละฐานข้อมูล

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันจาก FT50

The Financial Times เผยแพร่การจัดอันดับประจำปีของสถาบันด้านธุรกิจที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, EMBA และ MBA ออนไลน์ การจัดอันดับเหล่านี้รวมถึงคะแนนการวิจัย ซึ่งอิงตามจำนวนสิ่งพิมพ์ของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสูง 50 ฉบับซึ่งเรียกว่าFT50 journal list นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Business Source Ultimate กับ ABI/INFORM Collection ใน FT50:

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีเฉพาะใน ABI
(ไม่มีใน BSU)
มีเฉพาะใน BSU
(ไม่มีใน ABI)
11 4 0 35

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Ultimate ประกอบด้วยการดูแลจัดการและจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 1,160 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างผู้อ้างอิงสำหรับ DOAJ ได้มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ .

ฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจที่คุณภาพดีที่สุดในโลก—ในที่นี้มีการขยายเนื้อหาสู่ระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 72
Canada: 75
Central & Eastern Europe: 265
China, Hong Kong & Taiwan: 45
France, French Belgium & Romandy: 182
Germany, Austria & German Switzerland: 353*
Italy & Italian Switzerland: 28
Japan: 40
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 138
Middle East & North Africa: 179
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 23
South Asia & Southeast Asia: 263
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 51
United Kingdom & Ireland: 560
United States: 1,070
Australia & New Zealand: 28
Canada: 26
Central & Eastern Europe: 104
China, Hong Kong & Taiwan: 10
France, French Belgium & Romandy: 35
Germany, Austria & German Switzerland: 117
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 50
Middle East & North Africa: 36
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 11
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 429
United States: 773
Australia & New Zealand: 9
Canada: 13
Central & Eastern Europe: 23
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 37
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 10
Middle East & North Africa: 7
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 52
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 321
United States: 472
Australia & New Zealand: 5
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 3
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 16
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 149
United States: 262

*ตัวเลขคาดการณ์ภายใน 30 มิถุนายน 2565

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ใช่วารสารจำนวนมากที่สุด จากฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจทั้งหมด

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์)
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 14,825
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 1,178,250+
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 146
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 1,188
รายงานอุตสาหกรรม : 8,811
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์): 11,975
รายงานการวิจัยตลาด : 2,411
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,625
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์: 66,000+
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 10,374

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 2,388 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Ultimate นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,311 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 4,297 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,953 รายการจากที่ได้กล่าวไป