มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,119,108.47
Business Source Complete: $862,310.83
Business Source Premier: $613,112.02
Business Source Elite: $300,690.09

ยอดรวมข้างต้นไม่รวมมูลค่าการขายปลีกของเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่วารสาร ในแต่ละฐานข้อมูล

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันจาก FT50

The Financial Times เผยแพร่การจัดอันดับประจำปีของสถาบันด้านธุรกิจที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, EMBA และ MBA ออนไลน์ การจัดอันดับเหล่านี้รวมถึงคะแนนการวิจัย ซึ่งอิงตามจำนวนสิ่งพิมพ์ของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสูง 50 ฉบับซึ่งเรียกว่าFT50 journal list นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Business Source Ultimate กับ ABI/INFORM Collection ใน FT50:

วารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีทั้งใน
ABI และ BSU
มีเฉพาะใน ABI
(ไม่มีใน BSU)
มีเฉพาะใน BSU
(ไม่มีใน ABI)
11 4 0 35

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Ultimate ประกอบด้วยการดูแลจัดการและจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 1,160 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างผู้อ้างอิงสำหรับ DOAJ ได้มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ .

ฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจที่คุณภาพดีที่สุดในโลก—ในที่นี้มีการขยายเนื้อหาสู่ระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 76
Canada: 75
Central & Eastern Europe: 272
China, Hong Kong & Taiwan: 50
France, French Belgium & Romandy: 91
Germany, Austria & German Switzerland: 353*
Italy & Italian Switzerland: 25
Japan: 32*
Korea: 10
Latin America & the Caribbean: 141
Middle East & North Africa: 174
Netherlands & Flanders: 36
Nordic Countries: 24
South Asia & Southeast Asia: 238
Spain: 41
Sub-Saharan Africa: 50
United Kingdom & Ireland: 562
United States: 1,119
Australia & New Zealand: 32
Canada: 28
Central & Eastern Europe: 109
China, Hong Kong & Taiwan: 13
France, French Belgium & Romandy: 43
Germany, Austria & German Switzerland: 118
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 52
Middle East & North Africa: 38
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 76
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 428
United States: 811
Australia & New Zealand: 10
Canada: 14
Central & Eastern Europe: 24
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 37
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 11
Middle East & North Africa: 8
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 55
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 320
United States: 486
Australia & New Zealand: 6
Canada: 5
Central & Eastern Europe: 4
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 16
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 45
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 149
United States: 269

*ตัวเลขคาดการณ์ภายใน 30 มิถุนายน 2565

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ใช่วารสารจำนวนมากที่สุด จากฐานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจทั้งหมด

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์)
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 14,843
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 1,177,900+
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 142
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 1,246
รายงานอุตสาหกรรม : 8,756
การสัมภาษณ์ – ธุรกิจ (ผู้บริหาร &นักวิเคราะห์): 11,806
รายงานการวิจัยตลาด : 2,411
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,568
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
วิดีโอ – ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์: 66,000+
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 9,945

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 2,388 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Ultimate นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,311 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 4,297 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,953 รายการจากที่ได้กล่าวไป