Religion and Social Change wordt geproduceerd door Atla, een vereniging op het gebied van religie en theologie. Het archief bevat informatie van een breed scala aan 19e eeuwse denkers, van diep religieus tot sterk seculier.

Prominente auteurs zijn onder meer Jean-Jacques Rousseau, Emile Durkheim, Soren Kierkegaard, Charles Darwin, Harriet Beecher Stowe, Immanuel Kant en Ralph Waldo Emerson.

Het rationalisme van de Verlichting en de bewegingen die dit heeft voortgebracht, leidden in deze dynamische periode van verandering vaak tot een gespannen dialoog met bijna alle religieuze tradities.

Onderwerpen zijn onder meer:

  • Afschaffing
  • Vrouwenrechten
  • De opkomst van de sociale wetenschappen
  • Kerk- en staatskwesties
  • Religie en wetenschap
  • Evolutie
  • Onderwijshervormingen