Religie en filosofie

Onderzoeksdatabanken

Atla Religion Database (Atla RDB)

De databank wordt geproduceerd door Atla, een vereniging op het gebied van religie en theologie, en is een essentiële bron voor onderzoek binnen dit vakgebied. Het biedt bibliografische records van bronnen over onderwerpen als bijbelstudies, wereldreligies, kerkgeschiedenis en religie in sociale kwesties.

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)   ·  Full-text

Deze databank wordt geproduceerd door Atla, een vereniging op het gebied van religie en theologie. Het vormt een combinatie van de belangrijkste indexering uit de Atla Religion Database® (Atla RDB®) en AtlaSerials® (Atlas®), een van Atla's digitale full-textcollecties met bekende religie- en theologietijdschriften.

Arab World Research Source: Al Masdar   ·  Full-text

Arab World Research Source: Al Masdar is een unieke full-textdatabank voor Arabische, Midden-Oosten en islamitische studies. Titels worden zowel in het Arabisch als in het Engels vermeld, en samenvattingen zijn waar beschikbaar in het Arabisch opgenomen.

Jewish Studies Source   ·  Full-text

Jewish Studies Source is een rijke full-textdatabank die een multidisciplinaire blik geeft op de joodse beschaving, van de historische oorsprong tot het heden. Het bevat honderden publicaties op het gebied van het jodendom, waaronder wetenschappelijke tijdschriften, boeken, monografieën, biografieën en nog veel meer.

New Testament Abstracts Online

Deze databank is ontstaan uit een samenwerking tussen Atla en Boston College. Het is een onmisbare bibliografische bron voor godsdienst- en theologiewetenschappers, geestelijken en studenten die zich richten op het Nieuwe Testament en de bijbehorende historische omgeving.

Old Testament Abstracts Online

Deze databank is het resultaat van een samenwerking tussen Atla en de Catholic Biblical Association. Het bevat indexeringen en samenvattingen van religieuze en theologische tijdschriftartikelen, monografieën, werken van meerdere auteurs en software op het gebied van oudtestamentische studies.

The Philosopher's Index

Deze actuele en uitgebreide bibliografische databank wordt geproduceerd door het Philosopher's Information Center en omvat wetenschappelijk onderzoek binnen alle grote gebieden van de filosofie.

Historische digitale archieven

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921 is een archief van publicaties die de sociale veranderingen op het gebied van religie in de 19e en 20e eeuw documenteren. Dit omvat bewegingen en debatten rondom onder meer afschaffing, vrouwenrechten, kerk- en staatskwesties, religie en wetenschap, evolutie en onderwijs. 

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 is een archief van publicaties met biografisch materiaal over en historische verslagen van de vroegchristelijke kerk. Bevat informatie over vroege kerkleiders, maar ook over stromingen zoals het gnosticisme, arianisme en donatisme.

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1 is een archief van religieuze en theologische literatuur uit de late 13de eeuw tot en met het Wereldparlement der Religies van 1893. De collectie gaat over verschillende religieuze onderwerpen en omvat veel delen in het Aramees, Arabisch, Grieks en Hebreeuws.

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2 is een archief van religieuze en theologische literatuur van 1894 tot 1922. Het toont het veranderende geloofslandschap in Amerika rond de eeuwwisseling, inclusief de groeiende belangstelling voor niet-westerse religies.

E-bookcollecties

EBSCO eBooks Religion Subscription Collection

Ondersteun de onderzoeksbehoeften van theologiestudenten, -onderzoekers en -docenten. Deze collectie e-books behandelt een breed scala aan theologische onderwerpen, met informatie over onder meer religieuze overtuigingen, geloof, culturele systemen en levensbeschouwingen. Er zijn titels voor alle niveaus, van introductieteksten tot complexere werken voor meer ervaren studenten en onderzoekers.