Religion and Social Change od Atla, stowarzyszenia zrzeszającego kolekcjonerów i łączników w dziedzinie religii i teologii, obejmuje prace zarówno autorów religijnych jak i zagorzałych świeckich myślicieli XIX wieku.

Do wybitnych autorów należą Jean-Jacques Rousseau, Emile Durkheim, Soren Kierkegaard, Charles Darwin, Harriet Beecher Stowe, Immanuel Kant, Ralph Waldo Emerson i wielu innych.

Oświeceniowy racjonalizm i ruchy, które się z niego zrodziły, w tym dynamicznym okresie przemian często wchodziły w napięty dialog z prawie wszystkimi tradycjami religijnymi.

Zakres tematyczny:

  • Abolicja
  • Prawa kobiet
  • Pojawienie się nauk społecznych
  • Pytania dotyczące kościoła i państwa
  • Religia i nauka
  • Ewolucja
  • Reformy edukacyjne