EBSCO jest globalne

Podczas pracy nad przyspieszaniem wymiany informacji bez względu na miejsce, w którym znajdują się użytkownicy, EBSCO kieruje się zasadą "global first" i dąży do zapewnienia swoim produktom użyteczności ponad granicami, barierami językowymi i kulturowymi.

Image
globalization image

GILT: globalna strategia zbudowana na 4 filarach

Firma EBSCO jest oddana idei różnorodności, równości i inkluzywności. Dlatego też międzynarodowa użyteczność jest podstawą wszystkiego, co budujemy, co osiągamy poprzez metodyczną realizację GILT (Globalizacja, Internacjonalizacja, Lokalizacja i Tłumaczenia):

  • Globalizacja (G11n): Dotyczy decyzji biznesowych i analityki związanej z wprowadzaniem na rynek globalny - od bodźców i czynników decydujących o sukcesie do faktycznej operacyjności, produktywności i komercjalizacji dostarczanej wartości.
  • Internacjonalizacja (I18n): Ten filar odnosi się do technicznego umożliwienia, poprzez solidną inżynierię oprogramowania, odpowiedniej architektury i możliwości formatowania danych, które łatwo uwzględniają różne wymagania językowe.  
  • Lokalizacja (L10n): Polega na przestrzeganiu zasad projektowania świadomego lokalizacji, które umożliwiają efektywne wprowadzanie, przechowywanie, zwracanie i wyświetlanie treści w sposób spełniający normy i oczekiwania użytkowników, niezależnie od ich kultury/języka.  
  • Tłumaczenie (T9n): Ten czwarty filar - który często mylony jest z całym przedsięwzięciem globalnego startu - polega po prostu na praktycznej konwersji treści z jednego języka (źródłowego) na inny (docelowy).

EBSCO łączy ludzi i informacje poprzez systematyczne projektowanie i wbudowywanie uniwersalnej dostępności w każdy punkt, w którym użytkownik ma kontakt z produktem, jako standard, aby uniknąć kosztownych przeróbek i długich dostosowań.

Masz pytanie dotyczące globalizacji?