Update Turpin-bestellingen

Turpin Distribution, een organisatie die de afhandeling van tijdschriften en boeken voor academische uitgevers verzorgt, heeft haar uitgeverspartners onlangs meegedeeld dat zij onder curatele wordt gesteld en voornemens is haar activiteiten op ordelijke wijze af te bouwen.EBSCO heeft de afgelopen week nauw samengewerkt met haar contacten bij Turpin en alle betrokken uitgeverspartners om ervoor te zorgen dat we de meest accurate informatie hebben over de afhandeling van hoe uw bestellingen voor 2023. Om verstoringen en verwarring te voorkomen, hebben we alle bestellingen die naar Turpin zouden gaan, vastgehouden in afwachting van instructies van de betreffende uitgevers.Wij hopen de komende twee weken van elk van de betrokken uitgeverspartners te horen waar zij willen dat EBSCO bestellingen voor het komende jaar naartoe stuurt.

Indien urgente bestellingen of serviceproblemen/reclamaties heeft voor titels die door Turpin verzorgd werden, vragen we u direct contact op te nemen met uw vaste contactpersoon op onze klantenservice om het beste plan van aanpak te bespreken.

Bent u momenteel bezig met uw vernieuwingen voor 2023? Dan raden we u aan om alle titels die door Turpin worden behandeld te verlengen zoals u normaal zou doen. Zodra wij het juiste proces hebben afgestemd met de betreffende uitgevers, zullen wij deze bestellingen bij hen of hun eventuele nieuwe partner indienen.

Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met uw vaste contactpersoon op EBSCO's klantenservice.