Referencje biznesowe

Naukowe bazy danych

EconLit with Full Text   ·  Pełny tekst

EconLit with Full Text jest najbardziej wiarygodną pełnotekstową bazą danych dla badań ekonomicznych. Oferuje pełnotekstowe czasopisma, w tym czasopisma American Economic Association bez embarga. Zawiera również wszystkie indeksy dostęne w EconLit, które są zgodne z wysokiej jakości systemem klasyfikacji JEL dla literatury ekonomicznej.

IT Source   ·  Pełny tekst

IT Source to baza danych, która wspiera potrzeby rozwoju zawodowego specjalistów z branży informatycznej (IT). Zawiera artykuły z różnych branż, dostarczając wgląd w najlepsze praktyki w całej dyscyplinie.

Sustainability Reference Center   ·  Pełny tekst

Sustainability Reference Center jest szeroką, pełnotekstową bazą danych obejmującą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzanie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz przepisy federalne, stanowe i lokalne. Obejmuje ona pełnotekstowe czasopisma, magazyny, książki i publikacje branżowe, a także analizy eksperckie, benchmarki i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kolekcje e-booków

EBSCO eBooks ITCore Subscription Collection

Zapewnij pracownikom dostęp do wysokiej jakości książek elektronicznych z nauk informatycznych. Ta kolekcja e-booków pomaga profesjonalistom poszerzyć ich wiedzę na temat branży IT, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, projektowaniu produktów i promowaniu najlepszych praktyk.

EBSCO eBooks BusinessCore Subscription Collection

Uzyskaj dostęp do wysokiej jakości e-booków biznesowych. Ta kolekcja e-booków pomaga badaczom poszerzyć wiedzę ze wszystkich dziedzin biznesu, w tym przywództwa, sprzedaży i marketingu, zasobów ludzkich, finansów i zarządzania projektami.

EBSCO eBooks EngineeringCore Subscription Collection

Zapewnij pracownikom dostęp do wysokiej jakości e-booków z zakresu inżynierii. Ta kolekcja e-booków pomaga profesjonalistom poszerzyć wiedzę na temat branży inżynieryjnej, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, ułatwić projektowanie produktów i wdrożyć najlepsze praktyki branżowe.