Bogactwo informacji i różnorodność treści

Sustainability Reference Center zapewnia pełny tekst dla wiodących w branży czasopism, magazynów, książek, publikacji branżowych i innych cennych zasobów. Ponadto zawiera analizy ekspertów, benchmarki i najlepsze praktyki w zarządzaniu inicjatywami zrównoważonego rozwoju wybrane ze światowych źródeł.

Wspierając podejmowanie decyzji i planowanie przez kierownictwo, Sustainability Reference Center pomaga użytkownikom w głębszym zrozumieniu filarów zrównoważonego rozwoju. Oferuje szybki dostęp do kluczowych informacji, w tym do pełnego tekstu z grafikami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.

Tematyka:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Przepisy federalne, krajowe i lokalne
 • Kwestie ekologii i "zielone" inicjatywy
 • ISO 14000
 • LEED
 • Recykling
 • Energia odnawialna
 • Ochrona zasobów
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Zrównoważone praktyki biznesowe
 • Redukcja odpadów
Quote

Doskonałe źródło dla osób, które są zainteresowane uzyskaniem informacji na wiele tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

T. M. Marini, University of Michigan