Daj pracownikom siłę wiedzy

Dostarczając artykuły z szerokiego wachlarza najlepszych czasopism i magazynów, IT Source zajmuje się istotnymi zagadnieniami z zakresu informatyki. Tematyka obejmuje systemy i sieci, rozwój oprogramowania oraz technologie wspierające e-biznes.

Dzięki IT Source pracownicy mogą:

  • Mapować zawartość pod kątem kompetencji informatycznych
  • Wykorzystywać informacje w formalnych i nieformalnych środowiskach uczenia się
  • Wykorzystywać informacje do opracowania przewodników szkoleniowych dla pracowników na wszystkich poziomach