EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service to kompleksowe rozwiązanie do wyszukiwania, które ułatwia prowadzenie dogłębnych badań.Platforma oferuje zaawansowane funkcje, które przewidują intencje użytkowników, pomagając im szybko i łatwo dotrzeć dokładnie do tego, czego szukają.

Integracja i personalizacja

Twój wybór ma znaczenie

EBSCO Discovery Service płynnie integruje się z wieloma narzędziami obiegu dokumentów i interfejsami, z których już korzystasz Ty i Twoi użytkownicy. Są wśród nich:

  • Przechowywanie w chmurze
  • Google Drive
  • LibGuides
  • Interfejsy front-end typu open source, w tym Blacklight i VuFind
  • Komercyjne interfejsy front-end
  • Zintegrowany system biblioteczny (ILS) lub platforma usług bibliotecznych (LSP)
  • Stacks - rozwiązanie dla stron internetowych bibliotek
  • Systemy zarządzania nauczaniem (LMS), w tym Blackboard i Canvas

Opcje integracji ILS

Integracja ILS oznacza, że Twoje lokalne zasoby są widoczne w EDS wraz z Twoimi zasobami internetowymi. Użytkownicy mogą zobaczyć dostępność zasobów w czasie rzeczywistym z odpowiednim powiązaniem bezpośrednio z Twoim katalogiem na poziomie artefaktów. Jeśli używasz interfejsu EDS API, możesz udostępnić funkcję wyszukiwania EDS w interfejsie ILS swojej biblioteki.

Zobacz z jakimi dostawcami ILS współpracujemy

EDS i FOLIO Open Source LSP

FOLIO to współpraca bibliotek, programistów i dostawców budujących platformę usług bibliotecznych typu open source. FOLIO może być zintegrowane z wieloma aplikacjami, w tym z EBSCO Discovery Service.  

Dowiedz się więcej o FOLIO LSP

ILS Integration Options 

ILS integration means that your local holdings are made visible in EDS along with your e-resources. Users can see the availability of items in real time with proper linking directly to your catalog at the artifact level. Or, if you use the EDS API, you can provide EDS search functionality within your library’s ILS interface. 

See the ILS vendors we work with 

EDS and FOLIO Open Source LSP 

FOLIO is a collaboration of libraries, developers and vendors building an open source library services platform. FOLIO can be integrated with many applications including EBSCO Discovery Service.  

Learn more about FOLIO LSP 

Rozpocznij i przeprowadź własne badania

EDS to inteligentny sposób wyszukiwania, bez względu na to, czy jesteś początkującym badaczem, czy ekspertem. Podczas gdy inne platformy nie są wystarczająco zaawansowane, aby uzyskać odpowiednie i znaczące wyniki z niezliczonej ilości możliwych ścieżek badawczych, EDS zostało stworzone w taki sposób, aby dać Ci wyniki, których potrzebujesz w czasie, w którym ich potrzebujesz, poprzez znalezienie najbardziej aktualnych, punktowych, recenzowanych materiałów dla wybranego przez Ciebie tematu badawczego.

Gotowy do rozpoczęcia pracy z EDS?

Zobacz, co EDS może zrobić dla Twojej biblioteki.

Jesteś już klientem EDS?

Skorzystaj z samouczków, podręczników użytkownika i innych informacji dostępnych na stronie EBSCO Connect.