EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service je komplexní řešení pro snadné vyhledávání dostupných odborných informací.Platforma nabízí sofistikované funkce, které předvídají záměry uživatelů a pomáhají jim rychle a snadno se dostat přesně k tomu, co hledají.

Integrace & Přizpůsobení

Na Vašem výběru záleží

EBSCO Discovery Service funguje spolu s dalšími nástroji, které využíváte, jako jsou například:

  • Cloudové úložiště
  • Google Drive 
  • LibGuides
  • Open source front-end rozhraní jako jsou Blacklight a VuFind
  • Komerční front-end rozhraní
  • Integrovaný knihovní systém (ILS) nebo platforma knihovnických služeb (LSP)
  • Knihovní stránky Stacks 
  • Systémy pro správu výuky (LMS), včetně Blackboard a Canvas

Možnosti integrace systému ILS

ILS integrace znamená, že váš tištěný fond je viditelný v EDS spolu s ostatními e-zdroji. Uživatelé uvidí aktuální dostupnost jednotlivých položek, včetně prolinkování do vašeho katalogu. Pokud používáte EDS API, můžete zajistit možnosti vyhledávání EDS v rámci vašeho ILS rozhraní.

Podívejte se na dodavatele systémů ILS, se kterými spolupracujeme

EDS a FOLIO Open Source LSP

FOLIO je spolupráce knihoven, vývojářů a poskytovatelů, kteří vytvářejí open source platformu pro služby knihoven. FOLIO lze integrovat s celou řadou aplikací včetně EBSCO Discovery Service.  

Více o FOLIO LSP

ILS Integration Options 

ILS integration means that your local holdings are made visible in EDS along with your e-resources. Users can see the availability of items in real time with proper linking directly to your catalog at the artifact level. Or, if you use the EDS API, you can provide EDS search functionality within your library’s ILS interface. 

See the ILS vendors we work with 

EDS and FOLIO Open Source LSP 

FOLIO is a collaboration of libraries, developers and vendors building an open source library services platform. FOLIO can be integrated with many applications including EBSCO Discovery Service.  

Learn more about FOLIO LSP 

Ponořte se do výzkumu

EDS nabízí chytřejší způsob vyhledávání, ať už jste začínající badatel nebo odborník. Zatímco jiné platformy nejsou dostatečně inteligentní, aby z nesčetných možných výzkumných cest vynesly relevantní a smysluplné výsledky, EDS vám poskytne potřebné výsledky v čase, kdy je potřebujete, a to tak, že najde nejaktuálnější, recenzované materiály k vámi zvolenému výzkumnému tématu.

Chcete začít s EDS?

Zjistěte, co můžeme udělat právě pro vaši knihovnu.

Patříte mezi naše EDS zákazníky?

Využijte tutoriály, uživatelské příručky a další související informace.