Sztuczna inteligencja (AI) przekształca krajobraz informacyjny, zmieniając fundamentalnie procesy wyszukiwania, oceny treści i interakcji z nimi. Biblioteki mogą odnieść korzyści z tego płynące na wielu płaszczyznach, począwszy od ulepszonego odkrywania treści i ich dostępności, po spersonalizowane doświadczenia i zoptymalizowane przepływy pracy. We wrześniu 2023 roku EBSCO poinformowało o naszych badaniach możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.

AI niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, ale ważne jest zrozumienie jej podatności na potencjalne dezinformacje i nieścisłości. AI rodzi również obawy dotyczące ochrony praw autorskich oraz kwestii etycznych, jak uprzedzenia, sprawiedliwość i ograniczona wiedza dziedzinowa. Dzięki naszym relacjom z wydawcami i bibliotekarzami działamy w celu ochrony praw autorskich, jednocześnie dążąc do poprawy możliwości odkrywania, oceny treści i interakcji z nimi. 

Nasze podejście do korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji jest oparte na następujących zasadach:

Jakość: Zapewnienie wiarygodnych zasobów badawczych jest naszym najwyższym priorytetem. Nasze korzystanie z narzędzi AI generatywnego opiera się na sprawdzonych, starannie wybranych treściach, a wyniki są testowane pod kątem jakości.

Transparentność: Zastosowanie technologii opartych na generatywnej sztucznej inteligencji jest jasno oznaczone, aby wspierać podejmowanie świadomych decyzji przez naszych klientów i użytkowników.

Równość: Przykładamy wszelkie starania do promocji równego i sprawiedliwego dostępu do informacji i zasobów poprzez wdrażanie środków identyfikujących i eliminujących zarówno algorytmiczne, jak i społeczne uprzedzenia w aplikacjach opartych na generatywnej AI. Wspieramy także równość i sprawiedliwość poprzez takie narzędzia oparte na AI, jak wyszukiwanie w języku ojczystym (oraz w wielu językach), co poprawia dostępność treści dla badaczy posługujących się różnymi językami i świadomość słów kluczowych.

Kompetencje informacyjne: Wszystkie nasze narzędzia oparte na AI zostały zaprojektowane tak, aby wykazywały głębokie zrozumienie procesu badawczego. Pomagają one użytkownikom krytycznie ocenić zasoby i wybierać wyniki otrzymane w sposób "tradycyjny" (bez AI), a także wyniki uzyskane (i wspierane) dzięki AI. Nasi eksperci (zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni) nadzorują rozwój i atestowanie wszystkich zastosowań technologii opartych na generatywnej AI w naszych produktach oraz ciągle monitorują ich jakość i użyteczność.

Integralność praw autorskich: Wdrożenie sztucznej inteligencji w EBSCO będzie chronić prawa autorskie. Korzystając z treści chronionych prawami autorskimi w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji, EBSCO zawsze będzie przestrzegać tych samych polityk i procedur ochrony danych, co w przypadku każdego innego zastosowania tych treści w naszych produktach.

Wartość dla użytkownika końcowego: Nasze rygorystyczne podejście do użyteczności zapewnia, że każde zastosowanie sztucznej inteligencji przez EBSCO ma na celu dostarczanie rzetelnych treści dla użytkowników. Aby to było możliwe, prowadzimy ciągłe badania nad doświadczeniem użytkownika (UX), testujemy design naszych produktów, eliminujemy ryzyko nieścisłości poprzez inżynierię promptu oraz przeprowadzamy ciągłe testy naszych produktów jako część kompleksowego podejścia "Testuj i wyciągaj wnioski".