วิศกรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Applied Science & Technology Source Ultimate นำเสนอแหล่งข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา และ นักวิจัยด้าน STEM เพื่อความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจ และทางสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

Business Source Corporate Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Business Source Corporate Plus คือโซลูชันสำหรับการวิจัยธุรกิจที่ปรับแต่งได้ซึ่งรองรับทุกตลาด และการใช้งานที่หลากหลาย นำเสนอข้อมูลธุรกิจฉบับเต็มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับบริษัทในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยนิตยสารธุรกิจ วารสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ รวมถึงข้อมูลสำคัญของธุรกิจ และเนื้อหาข่าวที่สำคัญ

Inspec

จัดทำโดย  Institution of Engineering and Technology (IET), ฐานข้อมูลบรรณานุกรมชั้นนำนี้ ให้บทคัดย่อ และการจัดทำดัชนีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคของโลกในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร วิศวกรรมควบคุม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล