Źródła obejmują:

Tropical Diseases Bulletin: wiodąca bibliograficzna i abstraktowa baza danych zawierająca publikowane na całym świecie badania nad chorobami zakaźnymi i zdrowiem publicznym w krajach rozwijających się i tropikach

Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases: (AHCD), w pełni przeszukiwalna abstraktowa baza danych zawierająca opublikowane na całym świecie badania nad chorobami zakaźnymi i zdrowiem publicznym, w tym epidemiologią, diagnostyką, terapią i zapobieganiem chorobom

Review of Medical and Veterinary Entomology: w pełni przeszukiwalna baza abstraktów opublikowanych na całym świecie badań dotyczących entomologii medycznej i weterynaryjnej wybranych z bazy danych stosowanych nauk przyrodniczych

Review of Medical and Veterinary Mycology: w pełni przeszukiwalna baza danych abstraktów opublikowanych na całym świecie badań dotyczących mikologii medycznej i weterynaryjnej wybranych z bazy danych stosowanych nauk przyrodniczych

Nutrition Abstracts and Reviews: w pełni przeszukiwalna baza abstraktów zawierająca najnowsze informacje na temat wszystkich kwestii związanych z żywnością i zdrowiem - od składu i bezpieczeństwa żywności po otyłość, żywienie pozajelitowe i alergie

Helminthological Abstracts: w pełni przeszukiwalna baza abstraktów opublikowanych na całym świecie badań nad helmintologią, od genetyki molekularnej po epidemiologię

Zakres tematyczny:

  • Bioterroryzm
  • Kontrola chorób
  • Ochrona patentowa
  • Bezpieczeństwo żywnościowe i niedożywienie
  • Wpływ rozwoju gospodarczego na zdrowie

Global Health Archive jest produkowane przez The Centre for Biosciences and Agriculture International (CABI), globalną organizację non-profit zajmującą się poprawą życia poprzez rozwiązywanie problemów w rolnictwie i środowisku.