Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

America: History & Life with Full Text Alumni Edition zawiera 452 czasopisma z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Przydatne funkcje wyszukiwania

Poza standardowym wyszukiwaniem, America: History & Life with Full Text Alumni Edition posiada indeksowanie chronologiczne oraz możliwość wyszukiwania według przedziału czasu.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

America: History & Life with Full Text Alumni Edition zawiera 1,325 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 1 185 z nich jest recenzowanych.