Bazy danych dla absolwentów

Pomagaj absolwentom w osiągnięciu sukcesu dzięki pełnotekstowym bazom danych opracowanym z myślą o wsparciu potrzeb badawczych specjalistów po zakończeniu studiów

Academic Search Alumni Edition

Dzięki szerokiemu zakresowi akademickiemu ta baza danych oferuje absolwentom nieocenione narzędzie badawcze do ich poszukiwań po studiach. Zapewnia pełne teksty, jak również indeksowanie i abstrakty dla tysięcy recenzowanych czasopism i periodyków o tematyce ogólnej.

America: History and Life with Full Text Alumni Edition

America: History & Life with Full Text Alumni Edition oferuje absolwentom przydatną bazę danych do badań historycznych po studiach. Obejmuje historię i kulturę Stanów Zjednoczonych i Kanady, zawiera najważniejsze pełnotekstowe czasopisma historyczne, a także przydatne funkcje, takie jak możliwość wyszukiwania według przedziału czasowego.

Business Source Alumni Edition

Zaprojektowana dla potrzeb badań biznesowych profesjonalistów po studiach, baza Business Source Alumni Edition zapewnia najbardziej aktualne informacje z najważniejszych magazynów i czasopism biznesowych.

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition oferuje absolwentom przydatną bazę danych do badań historycznych po studiach. Obejmujący historię świata (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i Kanady) od XV wieku do czasów obecnych, zawiera kluczowe pełnotekstowe czasopisma historyczne oraz przydatne funkcje, takie jak możliwość wyszukiwania według okresu czasu.

Atla - Dostęp dla Absolwentów

Bazy danych, tworzone przez Atla, stowarzyszenie członkowskie kolekcjonerów i ekspertów w dziedzinie religii i teologii są niezbędne dla studiów religijnych i teologicznych. Umożliw swoim absolwentom dostęp do tych samych produktów Atla, z których korzystali jako studenci, uzupełniając instytucjonalne subskrypcje Atla o Atla - Alumni Access.