มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

America: History & Life with Full Text Alumni Edition ประกอบไปด้วยวารสารที่ซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 452 รายการ

คุณลักษณะการสืบค้นที่เป็นประโยชน์

นอกจากการสืบค้นตามมาตรฐานแล้ว America: History & Life with Full Text Alumni Edition มีการจัดทำดัชนีตามลำดับเวลา และความสามารถในการสืบค้นตามช่วงเวลา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

America: History & Life with Full Text Alumni Edition ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 1,325 รายการ มี 1,185 รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ