Instrumenty badawcze do praktycznego zastosowania

Profesjonalnie indeksowany APA PsycTests ułatwia pobieranie wybranych narzędzi badawczych, w tym szerokiej gamy wiarygodnych miar, które nigdy nie były dostępne komercyjnie. Szeroki zasięg wraz z tysiącami instrumentów badawczych sprawia, że APA PsycTests jest idealnym punktem wyjścia dla naukowców inicjujących nowe projekty badawcze.

APA PsycTests indeksuje wiele różnych typów testów i instrumentów, w tym testy predyspozycji, skale osobowości i mierniki funkcjonowania poznawczego.

  • Instrumenty badawcze dostępne w postaci plików PDF do pobrania lub plików multimedialnych
  • Wybierz mierniki dostępne w ponad 40 językach
  • Zakres obejmujące ponad 100 lat, z silnym naciskiem na bieżące instrumenty badawcze

Rozbudowana i łatwa w użyciu

Każdy zapis w bazie danych łączy się z co najmniej jednym dodatkowym zasobem opisującym rozwój, przegląd lub wykorzystanie instrumentu badawczego. Może również zawierać linki do recenzowanej literatury, raportów technicznych lub rozpraw naukowych. APA PsycTests zawiera również dokumentację pomocniczą, taką jak instrukcje, arkusze odpowiedzi i przewodniki punktacji, jeśli jest dostępna.

Indeksowanie stosowane w APA PsycTests pozwala na intuicyjne wyszukiwanie i przeglądanie, dostarczając szczegółowych wyników przy użyciu różnych pól dostosowanych do potrzeb klienta, w tym konstrukcji i typu instrumentu badawczego.

Miarodajna i szanowana

Wszystkie narzędzia pomiarowe zawarte w APA PsycTests są opracowywane poprzez systematyczny przegląd recenzowanych czasopism wydawanych przez APA, Hogrefe Publishing Group i innych dużych wydawców. Profesjonalne indeksowanie z linkami do rekordów APA PsycInfo i dostępnych dokumentów źródłowych tworzy jedyny w swoim rodzaju zasób narzędzi do instrumentalizacji i pomiarów, niezbędny dla potrzeb naukowców z różnych dziedzin psychologii oraz nauk behawioralnych i społecznych.