Výzkumné nástroje pro praxi

Profesionálně indexované testy APA PsycTests umožňují snadné stažení vybraných výzkumných nástrojů, včetně široké škály spolehlivých nástrojů, které nebyly nikdy komerčně dostupné. Rozsáhlé pokrytí spolu s tisíci výzkumných nástrojů činí z APA PsycTests ideální výchozí bod pro výzkumníky začínající nové výzkumné projekty.

APA PsycTests indexuje širokou škálu typů testů a nástrojů včetně testů způsobilosti, osobnostních škál a měření kognitivních funkcí.

  • Výzkumné nástroje dostupné v PDF nebo jako multimediální soubory
  • Vybrané zdroje jsou k dispozici ve více než 40 jazycích
  • Zahrnuje více než 100 let s velkým důrazem na současné výzkumné nástroje

Rozsáhlé a snadno použitelné zdroje

Každý záznam v databázi odkazuje na minimálně jeden další zdroj popisující vývoj, kontrolu nebo použití výzkumného nástroje. Součástí jsou také odkazy na recenzovanou literaturu, technické zprávy nebo disertační práce. APA PsycTests obsahuje také podpůrnou dokumentaci, jako jsou pokyny, tabulky s odpověďmi a průvodce bodování.

Indexování použité v APA PsycTests umožňuje intuitivní vyhledávání a procházení a poskytuje podrobné výsledky pomocí různých uživatelsky přizpůsobitelných polí, včetně struktury a typu výzkumného nástroje.

Autoritativní a respektovaný zdroj

Všechny měřicí nástroje obsažené v APA PsycTestech jsou sestaveny na základě systematického přehledu recenzovaných časopisů vydávaných APA, Hogrefe Publishing Group a dalšími renomovanými vydavateli. Profesionální indexace s odkazy na záznamy APA PsycInfo a dostupné podpůrné zdrojové dokumenty vytváří jedinečný autoritativní zdroj nástrojů a měřicích metod, které jsou nezbytné pro potřeby výzkumných pracovníků v psychologii a behaviorálních a sociálních vědách.