เครื่องมือวิจัยเพื่อการใช้งานจริง

APA PsycTests ที่จัดทำดัชนีอย่างมืออาชีพ ช่วยให้การดาวน์โหลดเครื่องมือการวิจัยที่พร้อมใช้งานเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการมีตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ซึ่งหลากหลาย และไม่เคยมีวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มาก่อน ด้วยความครอบคลุมที่กว้างขวาง พร้อมด้วยเครื่องมือการวิจัยหลายพันรายการทำให้ APA PsycTests เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับนักวิจัยที่ริเริ่มโครงการวิจัยใหม่ๆ

APA PsycTests มีการจัดทำดัชนีประเภทการทดสอบ และเครื่องมือที่หลากหลาย รวมถึงการทดสอบความถนัด การวัดบุคลิกภาพ และการวัดการทำงานขององค์ความรู้

  • เครื่องมือวิจัยที่มีให้บริการการดาวน์โหลดทั้งแบบ PDF และไฟล์มัลติมีเดีย
  • เลือกตัวชี้วัดที่มีให้บริการมากกว่า 40 ภาษา
  • ครอบคลุมมากกว่า 100 ปี โดยให้ความสำคัญกับเครื่องมือการวิจัยในปัจจุบัน

ให้ความครอบคลุมที่กว้างขวาง และใช้งานง่าย

แต่ละบันทึกในฐานข้อมูล มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการ ที่ซึ่งอธิบายถึงการพัฒนา การทบทวน หรือการใช้เครื่องมือวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รายงานทางเทคนิค หรือวิทยานิพนธ์ต่างๆ หากมี APA PsycTests จะมีเอกสารประกอบ เช่น คำแนะนำ กระดาษคำตอบ และคู่มือการให้คะแนน

การจัดทำดัชนีใน APA PsycTests ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และเรียกดูได้อย่างง่ายดาย และยังให้ผลลัพธ์โดยละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองต่างๆ รวมถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ทรงประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ

เครื่องมือวัดผลทั้งหมดที่รวมอยู่ใน APA PsycTests ถูกรวบรวมโดยการทบทวนวารสารผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก APA, Hogrefe Publishing Group และสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่อื่นๆอีกอย่างเป็นระบบ การจัดทำดัชนีแบบมืออาชีพพร้อมลิงก์ไปยังบันทึก APA PsycInfo และมีเอกสารจากแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่มีอยู่ จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับเครื่องมือวัด และเครื่องมือวัดผลที่จำเป็นต่อความต้องการของนักวิจัยในด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงสังคมศาสตร์