Zasoby psychologiczne APA

Stworzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), ten zestaw baz danych zapewnia badaczom niezrównany zbiór indeksowanych i bogatych treści pełnotekstowych obejmujących pełne spektrum psychologii i dziedzin pokrewnych.

APA PsycInfo

Ta baza danych jest największym na świecie zasobem poświęconym recenzowanej literaturze z zakresu nauk behawioralnych i zdrowia psychicznego. Stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne, jest niezbędnym narzędziem do odkrywania globalnych badań naukowych.

APA PsycArticles

Poznaj psychologię i studia nad zachowaniami za pomocą APA PsycArticles, bazy składającej się z pełnotekstowych recenzowanych artykułów publikowanych przez American Psychological Association i czasopism powiązanych.

APA PsycBooks

Znacząca pod względem zakresu i zawartości baza danych oferuje najbardziej aktualny i jedyny w swoim rodzaju obszerny zbiór pełnotekstowych książek naukowych i branżowych wydanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA). Zapewniając ścieżkę ewolucji myśli psychologicznej, daje studentom, badaczom i wykładowcom dostęp do wysokiej jakości publikacji z dziedziny psychologii i dziedzin pokrewnych.

APA PsycTests

Ta baza danych jest wiarygodnym źródłem ustrukturyzowanych informacji o badaniach interesujących dla różnych dziedzin. Stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne, zapewnia dostęp do tysięcy praktycznych narzędzi testowych, z których większość jest dostępna do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w nauczaniu i badaniach.

APA PsycExtra

Ta wysokiej jakości baza danych stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne pozwala badaczom nauk behawioralnych wyjść poza tradycyjne materiały recenzowane. Łączy w sobie zapisy bibliograficzne z unikalnymi materiałami pełnotekstowymi, oferując prezentacje konferencyjne, biuletyny, sprawozdania, arkusze informacyjne, czasopisma, monografie i inne.

APA PsycTherapy

Ta baza danych oferuje niereżyserowane filmy demonstracyjne do nauczania i uczenia się technik psychoterapii. STworzono przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne, APA PsycTherapy obejmuje autentyczne sesje terapeutyczne i jest skierowana do absolwentów i studentów studiów podyplomowych.

Naukowcy ze wszystkich dyscyplin znajdą wartość w zasobach APA, ponieważ głębia ich treści wykracza daleko poza nauki behawioralne i obejmuje medycynę, biznes, filozofię i wiele innych.

Dostępnych jest wiele opcji szkoleniowych

Bazy danych APA na EBSCOhost

Szukasz sesji szkoleniowej, kursu online lub materiałów szkoleniowych dostosowanych do unikalnych potrzeb Twojej organizacji? Skontaktuj się z clientsuccess@ebscohost.com, aby zamówić szkolenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasobach APA?