Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Applied Science & Technology Source Ultimate: $524,080.75
Applied Science & Technology Source: $354,808.48
Computers & Applied Sciences Complete: $289,561.72
Applied Science & Technology Full Text: $25,142.40

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Applied Science & Technology Source obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1445 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Bazy danych pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk ścisłych - porównanie zawartości międzynarodowej

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 29
Kanada: 37
Europa Środkowa i Wschodnia: 226
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 185
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 27
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 265
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 126
Japonia: 53
Korea: 9
Ameryka Łacińska i Karaiby: 42
Bliski Wschód i Afryka Północna: 160
Holandia i Flandria: 32
Kraje nordyckie: 9
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 184
Hiszpania: 29
Afryka Subsaharyjska: 39
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 243
Stany Zjednoczone: 359
Australia i Nowa Zelandia: 1
Kanada: 4
Europa Środkowa i Wschodnia: 72
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 15
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 112
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 13
Japonia: 1
Korea: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 17
Bliski Wschód i Afryka Północna: 20
Holandia i Flandria: 22
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 28
Hiszpania: 2
Afryka Subsaharyjska: 4
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 124
Stany Zjednoczone: 218
Australia i Nowa Zelandia: 1
Kanada: 4
Europa Środkowa i Wschodnia: 38
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 7
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 2
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 99
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 0
Korea: 2
Ameryka Łacińska i Karaiby: 11
Bliski Wschód i Afryka Północna: 8
Holandia i Flandria: 21
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 15
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 2
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 109
Stany Zjednoczone: 174
Australia i Nowa Zelandia: 0
Kanada: 3
Europa Środkowa i Wschodnia: 1
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 0
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 16
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 0
Japonia: 0
Korea: 0
Ameryka Łacińska i Karaiby: 2
Bliski Wschód i Afryka Północna: 2
Holandia i Flandria: 0
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 2
Hiszpania: 0
Afryka Subsaharyjska: 0
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 8
Stany Zjednoczone: 57

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Applied Science & Technology Source obejmuje 513 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Applied Science & Technology Source obejmuje 2 835 aktywnych czasopism indeksowanych i abstraktowanych. 2 576 z nich jest recenzowanych.