Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Academic Search Ultimate: $3,592,378.24
Academic Search Complete: $3,030,667.92
Academic Search Premier: $2,591,027.78
Academic Search Elite: $999,243.69

Academic Search Ultimate, flagowa baza danych z rodziny Academic Search, oferuje obszerną kolekcję 9 982 aktywnych czasopism pełnotekstowych, z których znaczna część jest poddawana recenzowaniu i znajduje się w najważniejszych indeksach cytowań. Obejmuje szeroki zakres obszarów tematycznych, oferując tysiące międzynarodowych czasopism, które zapewniają globalny kontekst badań, a także filmy wideo, które wspierają i poprawiają doświadczenie badawcze. Z całkowitą wartością detaliczną czasopism wynoszącą 3 592 378,24 USD, jest to największa baza danych w rodzinie Academic Search.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Academic Search Ultimate obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism w open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 6 773 aktywnych czasopism OA z całego świata.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do DOAJ niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Najwyższej jakości multidyscyplinarna pełnotekstowa baza czasopism na świecie - zawiera rozszerzającą się międzynarodową zawartość

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Grecja
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Portugalia
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 184
Kanada: 185
Europa Środkowa i Wschodnia: 939
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 211
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 108
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 848
Grecja: 29
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 341
Japonia: 123
Korea: 81
Ameryka Łacińska i Karaiby: 867
Bliski Wschód i Afryka Północna: 849
Holandia i Flandria: 247
Kraje nordyckie: 93
Portugalia: 50
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 661
Hiszpania: 199
Afryka Subsaharyjska: 149
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 2,160
Stany Zjednoczone: 1,605
Australia i Nowa Zelandia: 85
Kanada: 108
Europa Środkowa i Wschodnia: 467
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 41
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 22
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 445
Grecja: 11
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 92
Japonia: 20
Korea: 13
Ameryka Łacińska i Karaiby: 438
Bliski Wschód i Afryka Północna: 390
Holandia i Flandria: 152
Kraje nordyckie: 37
Portugalia: 20
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 322
Hiszpania: 74
Afryka Subsaharyjska: 66
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 1,737
Stany Zjednoczone: 1,245
Australia i Nowa Zelandia: 39
Kanada: 71
Europa Środkowa i Wschodnia: 163
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 15
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 9
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 294
Grecja: 2
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 21
Japonia: 2
Korea: 4
Ameryka Łacińska i Karaiby: 85
Bliski Wschód i Afryka Północna: 87
Holandia i Flandria: 106
Kraje nordyckie: 21
Portugalia: 6
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 126
Hiszpania: 10
Afryka Subsaharyjska: 23
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 1,165
Stany Zjednoczone: 715
Australia i Nowa Zelandia: 19
Kanada: 39
Europa Środkowa i Wschodnia: 38
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 7
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 102
Grecja: 0
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 9
Japonia: 1
Korea: 0
Ameryka Łacińska i Karaiby: 31
Bliski Wschód i Afryka Północna: 13
Holandia i Flandria: 37
Kraje nordyckie: 3
Portugalia: 1
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 68
Hiszpania: 8
Afryka Subsaharyjska: 14
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 531
Stany Zjednoczone: 428

Obejmuje prawie wszystkie dyscypliny

Academic Search Ultimate obejmuje prawie wszystkie dyscypliny akademickie.

Zawartość "Ahead of Print"

Academic Search Ultimate zawiera zasoby "Ahead of Print" dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.  

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Academic Search Ultimate zawiera 1394 czasopisma z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Cenne materiały wideo

Academic Search Ultimate zawiera ponad 75.000 materiałów wideo z Associated Press. Uaktualniany miesięcznie, zbiór filmów z wiodącej światowej agencji informacyjnej, który zawiera materiały filmowe datowane od 1930 roku do chwili obecnej, pomaga uzupełnić studenckie badania naukowe.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.