Wielodyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych

Obejmująca wiele dyscyplin, baza Arab World Research Source: Al-Masdar zawiera cenne zasoby pełnotekstowe, w tym wiele w języku arabskim. Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access (USD) wynosi 26 392,51 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Arab World Research Source: Al-Masdar obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 996 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Arab World Research Source: Al-Masdar zawiera 845 aktywnych czasopism niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Baza danych zawiera również 1 079 aktywnie indeksowanych i abstraktowanych czasopism.1 056 z nich jest recenzowanych.