ฐานข้อมูลระดับภูมิภาคฉบับเต็ม สำหรับสหสาขาวิชา

Arab World Research Source: Al Masdar ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ในที่นี้ รวมถึงแหล่งข้อมูลฉบับเต็มอันทรงคุณค่า และแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอาหรับมากมาย มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูลนี้คือ26,392.51 ดอลลาร์สหรัฐ

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Arab World Research Source: Al-Masdar ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 996 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Arab World Research Source: Al-Masdar ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 845 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

และฐานข้อมูลนี้ ยังประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 1,079 รายการและได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 1,056 รายการจากที่ได้กล่าวไป