Multidisciplinární plnotextová regionální databáze

Zahrnuje mnoho oborů, Arab World Research Source: Al-Masdar obsahuje cenné plnotextové zdroje, včetně mnoha zdrojů v arabštině. Maloobchodní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 26 392,51 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Arab World Research Zdroj: Al-Masdar provádí důslednou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), díky čemuž se rozrostla kolekce na 996 aktivních celosvětových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Arab World Research Source: Al-Masdar zahrnuje 845 aktivních časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Databáze zahrnuje také 1 079 aktivně indexovaných a abstrahovaných časopisů.1 056 z nich je recenzovaných.