Alumni databáze

Nabídněte absolventům vysokých škol přístup k informacím prostřednictvím plnotextových databází.

Academic Search Alumni Edition

Díky širokému akademickému záběru nabízí tato databáze absolventům cenný nástroj pro jejich výzkum po ukončení studia. Poskytuje plné texty, indexaci a abstrakty pro tisíce recenzovaných časopisů a obecných periodik.

America: History and Life with Full Text Alumni Edition

America: History & Life with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům užitečnou referenční databázi pro historický výzkum po ukončení studia. Pokrývá dějiny USA a Kanady. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí obsahu jsou užitečné funkce, jako je například možnost vyhledávat informace dle časového období.

Business Source Alumni Edition

Business Source Alumni Edition je určena pro výzkumné potřeby absolventů vysokých škol a poskytuje nejaktuálnější informace ze stěžejních obchodních časopisů a magazínů.

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům oboru historie užitečné zdroje informací pro další studium a výzkum. Zahrnuje světové dějiny (s výjimkou USA a Kanady) od 15. století do současnosti. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí jsou užitečné funkce, jako je schopnost vyhledávat informace dle časového období.

Atla - Alumni Access

Tyto databáze z produkce ATLA jsou zásadní pro studium náboženství a teologie. Umožněte absolventům přístup ke stejným produktům Atla, které používali během studia. Doplňte své institucionální Atla předplatné databází Atla - Alumni Access.