Alumni databáze

Nabídněte absolventům vysokých škol přístup k informacím prostřednictvím plnotextových databází.

Academic Search Alumni Edition

Díky širokému zaměření pro akademický výzkum, využijí tuto databázi především absolventi. Poskytuje plné texty, indexaci a abstrakty pro tisíce recenzovaných časopisů a obecných periodik.

America: History and Life with Full Text Alumni Edition

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům oboru historie užitečné zdroje informací pro další studium a výzkum. Pokrývá dějiny USA a Kanady. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí obsahu jsou užitečné funkce, jako je například možnost vyhledávat informace dle časového období.

Business Source Alumni Edition

Business Source Alumni Edition poskytuje aktuální informace z předních odborných časopisů a magazínu z byznysu.

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům oboru historie užitečné zdroje informací pro další studium a výzkum. Zahrnuje světové dějiny (s výjimkou USA a Kanady) od 15. století do současnosti. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí jsou užitečné funkce, jako je schopnost vyhledávat informace dle časového období.

Atla - Alumni Access

Tyto databáze z produkce ATLA jsou zásadní pro studium náboženství a teologie. Umožněte absolventům přístup ke stejným produktům Atla, které používali během studia. Doplňte své institucionální Atla předplatné databází Atla - Alumni Access.