Najbardziej wiarygodna literatura z dziedziny pielęgniarstwa i ochrony zdrowia

CINAHL udostępnia indeksy do najbardziej prestiżowej literatury z zakresu pielęgniarstwa i pokrewnych dziedzin zdrowia, w tym czasopism pielęgniarskich i publikacji National League for Nursing i American Nurses Association.

W przypadku pełnotekstowych czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i pokrewnych dziedzin, CINAHL Ultimate jest największym pełnotekstowym uzupełnieniem indeksu CINAHL.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

CINAHL obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1 446 aktywnych czasopism OA z całego świata.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Hasła przedmiotowe

Nagłówki tematyczneCINAHL pomagają użytkownikom w efektywnym wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji i są zgodne ze strukturą Medical Subject Headings (MeSH) używaną przez National Library of Medicine. Hasła przedmiotowe ułatwiają badaczom wyszukiwanie nowych pojęć, takich jak COVID-19, dystans społeczny i vaping, a także terminologii lokalnej.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

CINAHL zawiera 1 312 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.