Nepostradatelný zdroj informací ošetřovatelské a příbuzné zdravotnické literatury

CINAHL indexuje nejlepší dostupnou literaturu z oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborů, včetně ošetřovatelských časopisů a publikací National League for Nursing a American Nurses Association.

Pro plné texty časopisů o ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborech je CINAHL Ultimate největším plnotextovým doplňkem CINAHL index.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

CINAHL zahrnuje přísné kurátorství a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 389 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Předmětová hesla

Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové pojmy, včetně COVID-19, sociálního distancování a vapingu a také místní terminologii.

Vyhledatelné citované odkazy

CINAHL obsahuje 1 315 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.