Nepostradatelný zdroj informací ošetřovatelské a příbuzné zdravotnické literatury

CINAHL indexuje nejlepší dostupnou literaturu z oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborů, včetně ošetřovatelských časopisů a publikací National League for Nursing a American Nurses Association.

CINAHL Ultimate je největším fulltextovým společníkem indexu CINAHL pro časopisy z oblasti ošetřovatelství a příbuzných oborů.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

CINAHL zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 446 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Předmětová hesla

Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové pojmy, včetně COVID-19, sociálního distancování a vapingu a také místní terminologii.

Vyhledatelné citované odkazy

CINAHL zahrnuje 1 312 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.