Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Art & Architecture Source: $83,415.40
Art & Architecture Complete: $49,549.98
Art Full Text: $23,774.69

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Art & Architecture Source obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 327 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Art & Architecture Source zawiera 386 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Obszerna zawartość dodatkowa

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Art & Architecture Source zawiera kolekcję ponad 63.000 obrazów dostarczonych przez Picture Desk i inne źródła. Zawiera także ponad 14 000 zindeksowanych prac naukowych o sztuce i ponad 556 000 zindeksowanych reprodukcji sztuki.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Art & Architecture Source zawiera 371 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Art & Architecture Source obejmuje 1 115 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 779 z nich jest recenzowanych

Obszary tematyczne:

 • Sztuka reklamowa
 • Antyki
 • Archeologia
 • Architektura i historia architektury
 • Historia sztuki
 • Ceramika
 • Sztuka współczesna
 • Projektowanie kostiumów
 • Rzemiosło
 • Sztuki dekoracyjne
 • Rysunek
 • Włókno artystyczne
 • Sztuka ludowa
 • Grafika
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Wyposażenie wnętrz
 • Architektura krajobrazu
 • Muzealnictwo
 • Sztuka niezachodnia
 • Malarstwo
 • Fotografia
 • Drukarstwo
 • Rzeźba
 • Sztuka wideo