Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Legal Source: $163,358.07
Index to Legal Periodicals & Books Full Text: $29,702.93
Legal Collection: $49,464.99

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Legal Source rygorystycznie dobiera czasopisma o otwartym dostępie (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 420 globalnych czasopism w modelu OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy danych EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej odniesień do DOAJ niż jakakolwiek inna platforma online.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Legal Source zawiera 277 aktywnych, pełnotekstowych czasopism typu non-open access, które nie są dostępne w żadnej wersji Academic Search.

Pełnotekstowe przeglądy prawa

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Legal Source zawiera 420 pełnotekstowych przeglądów prawa.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Legal Source zawiera 246 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznym.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

Celem EBSCO jest przełamanie barier informacyjnych poprzez zoptymalizowaną precyzję słów kluczowych, wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Legal Source zawiera 1,180 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów. 1.020 z nich jest recenzowanych

Tematy

 • Prawo administracyjne
 • Prawo antymonopolowe
 • Bankowość
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Stosunki wewnętrzne
 • Planowanie zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo rodzinne
 • Prawo dotyczące żywności, leków i kosmetyków
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo dotyczące internetu i informatyki
 • Prawo właściciela/najemcy
 • Prawne bibliotekarstwo
 • Międzynarodowe korporacje
 • Korporacje nienastawione na zysk
 • Patenty i znaki towarowe
 • Probacja
 • Papiery wartościowe
 • Prawo dotyczące sportu i rozrywki
 • Prawo podatkowe
 • Regulacja handlu