วารสารด้านดนตรีหายากฉบับเต็ม

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text (เดิมคือ RIPM Retrospective Index to Music Periodicals + RIPM Online Archive) คือคอลเล็กชั่นพิเศษคอลเลคชั่นเดียว ที่ให้บริการวารสารดนตรีทางออนไลน์ ตั้งแต่ยุคโรแมนติกตอนต้น จนถึงยุคสมัยใหม่ตั้งแต่ Beethoven ไปจนถึงBartók และจาก Schubert ไปถึง Stravinsky

นี่คือเวอร์ชันฉบับเต็มของฐานข้อมูล RIPM Retrospective Index to Music Periodicals ในแต่ละบทความ จะมีบรรณานุกรมอ้างอิงฉบับเต็ม และเหมือนกันกับ RIPM Retrospective Index to Music Periodicals มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ในทุกหกเดือน

Quote

แหล่งข้อมูลหลักที่พร้อมใช้งานจำนวนมหาศาล จากช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆด้านดนตรี ทำให้การบอกรับฐานข้อมูลนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกสถาบันที่ให้การศึกษาด้านดนตรีวิทยาขั้นสูง... สรุป: สำคัญ นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

Choice: Current Reviews for Academic Libraries