Informační zdroje z psychologie od APA

Tyto databáze z produkce American Psychological Association (APA) poskytují studentům a vědcům vynikající kolekci indexovaného a plnotextového obsahu z psychologie a souvisejících oborů.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.

APA PsycArticles

Poznejte zblízka psychologii s APA PsycArticles. Databáze obsahuje recenzované články v plném textu od American Psychological Association a dalších souvisejících časopisů.

APA PsycBooks

Tato plnotextová databáze nabízí nejaktuálnější a nejkomplexnější kolekci knih vydávaných American Psychological Association (APA). Nabízí detailní vhled do vývoje psychologie. Studentům, vědcům a pedagogům zajišťuje přístup ke špičkovým publikacím z psychologie a souvisejících oborů.

APA PsycTests

Tato databáze od American Psychological Association je autoritativním zdrojem strukturovaných informací o testech, které jsou relevantní pro celou řadu oblastí. Poskytuje přístup k tisícům testovacích a měřících nástrojů, z nichž většinu lze stáhnout a okamžitě použit při výuce a výzkumu.

APA PsycExtra

Tato vysoce kvalitní výzkumná databáze od American Psychological Association umožňuje vědcům v oblasti behaviorálních věd získat informace nad rámec tradičních recenzovaných materiálů. Databáze kombinuje bibliografické záznamy s vysoce kvalitním plným textem. Součástí obsahu jsou prezentace z konferencí, zpravodaje, časopisy, monografie a mnoho dalšího.

APA PsycTherapy

Databáze obsahuje video ukázky pro výuku a studium technik psychoterapie. APA PsycTherapy z produkce American Psychological Association obsahuje instruktážní videa z autentických terapeutických sezení. Zvlášť přínosná je pro studenty a absolventy oboru psychologie.

APA zdroje přesahují hranice behaviorálních věd. Zahrnují také informace z medicíny, ekonomie nebo filozofie.

Četné možnosti školení

APA databáze na EBSCOhost

Hledáte školení, online kurz nebo školicí materiály na míru potřebám vaší instituce? Kontaktujte customersuccess@ebscohost.com a požádejte o individuální školení.

Chcete se dozvědět více o informačních zdrojích od APA?