Poznaj oryginalne i nowatorskie badania

Szara literatura zaindeksowana w APA PsycExtra sprawia, że jest ona preferowanym źródłem innowacyjnych raportów, przełomowych referatów konferencyjnych, rozwijających pomysły i bardziej aktualnych badań. W połączeniu z konwencjonalnymi materiałami badawczymi, użytkownicy zyskują istotny wgląd w całe spektrum nauk behawioralnych i społecznych.

Użytkownicy mogą zapoznać się z najnowszymi wynikami badań wiodących instytucji naukowych i instytutów badawczych, fundacji i innych wybranych organizacji. APA PsycExtra szczególnie skupia się na treściach, które nie są uwzględniane w procesie recenzowania. W ten sposób materiały są ujawniane i indeksowane na długo przed opublikowaniem wyników badań w czasopismach.

APA PsycExtra to doskonały dodatek do bazy danych APA PsycInfo - bez nakładania się treści

Aktualna treść

APA PsycExtra odkrywa i prezentuje nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Co dwa tygodnie dodawane są nowe informacje z wybranych źródeł. Od referatów z konferencji po biuletyny, broszury i ulotki dla pacjentów, nowe raporty i monografie - APA PsycExtra gromadzi najnowsze odkrycia, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do ulepszania i wzbogacania badań i praktyki.

Odpowiedni zasób wysokiej jakości

APA starannie dobiera treści w oparciu o trafność i jakość z odpowiednich źródeł. Źródła obejmują wiodące instytuty naukowe i placówki badawcze, fundacje, stowarzyszenia psychologiczne, agencje rządowe i organizacje międzynarodowe i wiele innych.

Każdy zasób jest specjalnie dobierany przez grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie psychologii. Zestawy danych mają przejrzystą strukturę i są zindeksowane terminami technicznymi z „Tezaurusa pojęć indeksu psychologicznego”, aby zawsze zapewnić precyzyjne i trafne wyniki wyszukiwania. W bazie znajdują się różnego rodzaju dokumenty, które ułatwiają użytkownikom precyzyjne dobranie treści najlepiej odpowiadających ich indywidualnym potrzebom.