Global Theological Perspectives od Atla, stowarzyszenia zrzeszającego kolekcjonerów i łączników w dziedzinie religii i teologii, obejmuje wybitnych autorów, takich jak Philip Schaff i Soren Kierkegaard, a także wielkich teologów z historii chrześcijaństwa, takich jak Marcin Luter, Tomasz z Akwinu i Augustyn z Hippony.

W kolekcji znajduje się również 14 języków nieangielskich, w tym niemiecki, francuski, łaciński, niderlandzki, szwedzki i duński.

Tematy

  • Chrystologia (Jezus Chrystus)
  • Etyka chrześcijańska
  • Pokuta
  • Ecclesiology (kościół)
  • Pneumatologia (Duch Święty)
  • Eschatologia (czas końcowy/przyszły)
  • Teologia pastoralna
  • Teologia naturalna