Global Theological Perspectives od Atla, sdružující asociace sběratelů a spojovatelů v oblasti náboženství a teologie, představuje významné autory, jako jsou Philip Schaff a Soren Kierkegaard, a také velké teology z dějin křesťanství, jako jsou Martin Luther, Tomáš Akvinský a Augustin z Hippo.

Vedle angličtiny je zastoupeno dalších 14 jazyků, včetně němčiny, francouzštiny, latiny, holandštiny, švédštiny a dánštiny.

Předmětové pokrytí:

  • Christologie
  • Křesťanská etika
  • Pokání
  • Ekleziologie
  • Pneumatologie
  • Eschatologie
  • Pastorální teologie
  • Naturální teologie