ทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ช่องปาก

ฐานข้อมูลการวิจัย

CINAHL Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ด้วย CINAHL Complete ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวารสารฉบับเต็มชั้นนำ เอกสารการดูแลสุขภาพเชิงประจักษ์ บทเรียนสั้น และทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ ง่ายดาย คุณสามารถใช้เวลาเพียงครู่เดียวเพื่อประเมินว่า CINAHL Complete สามารถให้สิ่งใดได้บ้าง แล้วคุณจะเห็นว่า ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาล และ สหเวชศาสตร์หลายแสนคนจึงต้องใช้ทรัพยากรนี้

Dentistry & Oral Sciences Source Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Dentistry & Oral Sciences Source Alumni Edition คือเครื่องมือวิจัยที่ล้ำค่าสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมหลังจบการศึกษา มีวารสารทางด้านทันตกรรม และช่องปาก ครบถ้วน และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม

MEDLINE Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

MEDLINE Complete คือฐานข้อมูลชั้นนำที่มีวารสารชีวการแพทย์และสุขภาพ นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็มของวารสารทางการแพทย์ชั้นนำหลายพันรายการ พร้อมการจัดทำดัชนีอย่างครอบคลุม นับเป็นเครื่องมือวิจัยที่จำเป็นสำหรับ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัย

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

เหมาะสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยา และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) ประกอบด้วยภาพประกอบทางการแพทย์ ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ ที่ดาวน์โหลดได้