อาชีวศึกษา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Applied Science & Technology Source Ultimate นำเสนอแหล่งข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา และ นักวิจัยด้าน STEM เพื่อความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจ และทางสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

Hospitality & Tourism Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Hospitality & Tourism Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงกฎหมายการบริการ แนวโน้มตลาด และการจัดการโรงแรม นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังมีนิตยสาร รายงานในระดับบริษัทและระดับประเทศ หนังสือ และ หนังสือพิมพ์ต่างๆ