ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มอันทรงคุณค่า สำหรับการวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยว

Hospitality & Tourism Complete ประกอบไปด้วยทรัพยากรฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลชั้นนำในด้านเดียวกัน ในที่นี้รวมถึงวารสาร Journal of Hospitality & Tourism Education มูลค่าขายปลีกวารสารการเข้าถึงแบบไม่เปิด (USD) แบบเต็มที่ใช้งานอยู่คือ 50,601.06 ดอลลาร์

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Hospitality & Tourism Complete ประกอบด้วยการดูแลจัดการและการจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 78 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างการอ้างอิงสำหรับ DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ มากมาย .

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Hospitality & Tourism Complete ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 97 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Hospitality & Tourism Complete ประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่จำนวน 257 ฉบับ มี 153 รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาวิชาที่รวมถึง

  • ศิลปะการปรุงอาหาร
  • ข้อมูลประชากร และ สถิติ
  • การพัฒนา และ การลงทุน
  • การจัดการอาหาร และ เครื่องดื่ม
  • กฎหมายการรับรอง
  • การจัดการโรงแรม และ แนวปฏิบัติด้านการบริหาร
  • การเดินทางเพื่อพักผ่อน และ ธุรกิจ
  • แนวโน้มของตลาด
  • เทคโนโลยี
Quote

จากการเขียนและออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นี่เป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าสำหรับทั้งนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และยังเป็นฐานข้อมูลที่ให้ความครอบคลุมสูงที่สุดฐานข้อมูลหนึ่งในหัวข้อนี้

Library Journal