การแพทย์ และ สหเวชศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition ช่วยให้ผู้จัดการ และนักวิจัยทางคลินิกในด้านเวชภัณฑ์ชีวภาพการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ชีวภาพ และ อุตสาหกรรมสาธารณสุข โดยประกอบไปด้วยวารสารชีวการแพทย์หลายพันฉบับ วารสารฉบับเต็มส่วนใหญ่มีการจัดทำดัชนีใน Embase หรือ BIOSIS  

International Pharmaceutical Abstracts

จัดทำโดย Web of Science Group, ฐานข้อมูลนี้ครอบคลุมการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับวารสารด้าน เวชกรรม และการแพทย์ ที่ตีพิมพ์ทั่วโลก เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับทุกคนที่สนใจ เกี่ยวกับเภสัชกรรม และสุขภาพในยุคปัจจุบัน

Nursing Reference Center Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

เวลาของพยาบาลเป็นสิ่งที่มีค่า และเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่ดีที่สุด พวกเขาจำเป็นต้องค้นหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามทางคลินิกได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Nursing Reference Center Plus ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ออกแบบโดยพยาบาลเพื่อพยาบาล ผู้ใช้สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยขอบเขตที่ไม่มีใครเทียบ พยาบาลมืออาชีพจึงเลือกใช้ Nursing Reference Center Plus สำหรับทุกความต้องการในการปฏิบัติ การศึกษา และการวิจัย

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

เหมาะสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยา และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) ประกอบด้วยภาพประกอบทางการแพทย์ ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ ที่ดาวน์โหลดได้