รายชื่อวารสาร Open Access ของSzczepański

Image
jan szczepanski headshot

เกี่ยวกับ Jan Szczepanski

หลังจากมีประสบการณ์หลายทศวรรษในการซื้อกิจการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Jan Szczepański เริ่มรวบรวมชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฟรีในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เขาได้รับแรงบันดาลใจจากวารสารสำคัญที่เขาไม่สามารถซื้อได้ ต่อมาด้วยการศึกษาที่เปิดเผยว่ามีวารสารอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงฟรีจำนวนเท่าใด

จนถึงตอนนี้สามารถกล่าวได้ว่า Jan มีจำนวนวารสารที่เข้าถึงแบบเปิดในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเขาเลือกที่จะเผยแพร่สิ่งนี้สู่สาธารณะ รายการหนังสือที่มีมาจากทั่วทุกมุมโลก และ จากหลายภาษา โคยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ที่หลากหลายรวมถึง ดนตรี ปรัชญา ศิลปะ และ ประวัติศาสตร์

ในปี 2018 รายการที่เผยแพร่มีชื่อแบบเปิดถึง 35,000 รายการ รายชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 รายการในปี 2564 รายการที่ขยายจากปี 2023 นี้รวมอยู่ด้วย 60,000 รายการ คาดว่าจะมีรายชื่อ 70,000 รายการภายในสิ้นปี 2568

ดูรายการทั้งหมด (PDF) หรือ ดาวน์โหลด สำเนา (Word)

    Image
    jan szczepanski headshot