Education Index Retrospective: 1929-1983

Education Index Retrospective: 1929 -1983 เป็นดัชนีคลังเก็บข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมการศึกษาที่สำคัญกว่าจากครึ่งศตวรรษ ครอบคลุมทุกระดับของการศึกษา และ ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยจัดทำดัชนีสิ่งพิมพ์หลายร้อยรายการซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

Archive

สาขาวิชา : การศึกษา
เหมาะสำหรับ : ห้องสมุดวิชาการ

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง:

 • การจัดทำดัชนีจากสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 800 รายการ
 • การอ้างอิงบทความมากกว่า 850,000 รายการ รวมถึงรีวิวหนังสือ

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • การศึกษาในผู้ใหญ่
 • ศิลปะ
 • การกีฬา
 • คอมพิวเตอร์ในการศึกษา
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • การศึกษาทางไกล
 • ประถมศึกษา
 • ทุนรัฐบาล
 • อุดมศึกษา
 • ศิลป์ภาษา
 • บรรณารักษศาสตร์
 • มาตรฐานการรู้หนังสือ
 • การศึกษาพหุวัฒนธรรม / ชาติพันธุ์
 • การศึกษาก่อนวัยเรียน
 • การศึกษาด้านศาสนา
 • ธุรการโรงเรียน
 • วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษา

หัวเรื่องด้านประวัติศาสตร์

Education Index Retrospective ครอบคลุมแนวโน้มทางสังคมที่มีผลต่อการศึกษา รวมถึงการแบ่งแยก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สตรีนิยม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ มีทั้งหัวเรื่องดั้งเดิม และ หัวข้อที่อัพเดตเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัยที่ใช้คำสืบค้นเก่า หรือสืบค้นใหม่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ หัวเรื่องดั้งเดิม ให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามีการจัดกรอบหัวข้อไว้อย่างไรบ้าง

คุณอาจสนใจ: