การศึกษา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Education Abstracts

Education Abstracts คือฐานข้อมูลการวิจัยด้านการศึกษาที่มีการจัดทำดัชนี และ บทคัดย่อคุณภาพสูงของวารสารหลายร้อยฉบับ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงการศึกษาของผู้ใหญ่ การศึกษาพหุวัฒนธรรม และ วิธีการสอนต่างๆ

Education Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Education Source เป็นฐานข้อมูลการวิจัยฉบับเต็มชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาด้านการศึกษา นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบาย ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา เช่น การศึกษาในหลายภาษา สุขศึกษา และ การทดสอบต่างๆ

Education Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Education Full Text คือฐานข้อมูลการวิจัยสำหรับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ครอบคลุมถึงวารสารการศึกษาฉบับเต็มที่มีสาระสำคัญของการศึกษา และ สาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้องมากมาย ในที่นี้รวมถึงเนื้อหาในเชิงลึกของการศึกษาแบบพิเศษ

Education Research Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Education Research Complete คือฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา มีวารสารการศึกษาฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา

ERIC

ERIC (Education Resources Information Center) เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ของเอกสาร แหล่งข้อมูลด้านการศึกษา และยังมีมีจัดทำดัชนีด้วย ได้รับการสนับสนุนจาก Institute of Education Sciences ของU.S. Department of Education เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิจัยด้านการศึกษาทุกประเภท

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Education Index Retrospective: 1929-1983

Education Index Retrospective: 1929 -1983 เป็นดัชนีคลังเก็บข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมการศึกษาที่สำคัญกว่าจากครึ่งศตวรรษ ครอบคลุมทุกระดับของการศึกษา และ ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยจัดทำดัชนีสิ่งพิมพ์หลายร้อยรายการซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ