การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • ระบบอัตโนมัติ
 • การดูแล และ ฟื้นฟูหนังสือ
 • การทำแคตตาล็อก
 • การตรวจสอบเนื้อหาต่างๆ
 • ขั้นตอนการหมุนเวียน
 • การจัดหมวดหมู่
 • ลิขสิทธิ์
 • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบ ERM
 • การค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • อุปกรณ์ และ วัสดุต่างๆของห้องสมุด
 • ประชาสัมพันธ์
 • การตีพิมพ์
 • หนังสือหายาก
 • บริการการอ้างอิง